Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Напрями досліджень
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Увага! Найновіші рекомендації

Kolibaba Larysa  

Колібаба Лариса Миколаївна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Кандидатську дисертацію “Дивергентні відношення у сфері віддієслівного іменникового словотвору” захистила в 2004 році.

Напрямки наукових досліджень - проблеми морфології, дериватології, культури сучасної української літературної мови та граматичної лексикографії.

Автор монографії “Асиметрія словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів” (2005).

Основні публікації

Проблема класифікації об’єктних значень в українському мовознавстві // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІV. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2014 (у друці).

Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч // Українська мова. – 2014. – № 1. – С. 86–96.

Друга форма знахідного відмінка іменників як самобутня риса української мови // Дивослово. – 2014. – № 6. – С. 28–32.

Функціонально-семантичне розмежування віддієслівних спільнокореневих різносуфіксальних іменників у сучасній українській літературній мові // Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [відп. ред. проф. Г.В. Самойленко]. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 2. – С. 79–85.

Типи синкретичних семантико-синтаксичних функцій валентно залежних іменників // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р.) – Івано-Франківськ, 2012. – С. 238-240.

Граматичний словник валентно зумовленого керування дієслів // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: II. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2012. – С. 59-76.

Проблема зв’язку родів дії та словотвірних категорій дієслів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – Випуск ІІІ. – С. 45-52.

Словотвірний потенціал багатозначного дієслова та умови його реалізації в іменникових девербативах // Ucrainica II. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury / Sborníc článků. – 1. Část. – Olomouc, 2006. – S. 71-77.

Віддієслівні іменники дії: історія дослідження, семантико-граматичні параметри, словотвірна категоризація // Актуальні проблеми металінгвістики : збірник наукових статей за матеріалами ІV Міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького. – 2005. – С. 78-81.

Семантико-функціональна характеристика суфіксів іменників дії в аспекті дивергенції // Українська мова. – 2005. – № 3. – С. 27-37.

Морфемно зумовлені типи формально-семантичних відношень у сфері віддієслівного іменникового словотвору // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2005.– Вип. 13. – С. 78-81.

Синтаксичні засади виокремлення словотвірних категорій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск ІІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – Випуск ІІ. – С. 298-305; (у співавт. з В.М.Фурсою).

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+