Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Конференції

Сюта Галина Мирославівна –

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук.

Кандидатську дисертацію “Мовні інновації в українській поезії шістдесятників та членів Нью-Йоркської групи” захистила у 1995 році.

Працює в галузі лінгвопоетики, стилістики постмодерного та діаспорного тексту, інтертекстуальності.

Співавтор словників, довідників, монографій: «Літературна норма і мовна практика» (2013), «Українсько-російський словник-довідник» (2013), «Українська лінгвостилістика ХХ — початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела» (2007)«Довідник з культури мови» (2005), «Ділові документи та правові папери: Листи, протоколи, заяви, договори, угоди» (2005), «Словник іншомовних слів: Тлумачення, словотворення та слововживання» (2005), «Словник іншомовних слів» (2000), «Українська мова» із серії Najnowsze dzieje języków słowiańskich (1999), «Культура мови на щодень» (1998), «Універсальний довідник-практикум з ділових паперів» (1997); автор статей в енциклопедії «Українська мова».

Основні публікації: 

Мовний портрет у контексті сучасних лінгвостилістичних досліджень // У вимірах слова: Зб. наук. праць (До ювілею проф. кафедри української мови Л. Г. Савченко). — Харків, 2009. — С. 32-39.

Еволюція поетичного словника Нью-Йоркської групи (неологічний аспект) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Вип. 12. — Острог, 2009. — C. 304-315.

Адаптація понять інтертекстуальність, гіпертекст у науковій парадигмі української лінгвостилістики // Лінгвостилістика: об’єкт — стиль, мета — оцінка: Зб. наук. праць. — С. 218-224.

Чорнобиль — константа української мовно-поетичної свідомості // Мовознавство. — 2007. — №4-5. — С. 44-49.

Дослідження мови української поезії у ХХ ст. (основні етапи, стрижневі поняття) // Лінгвістика: Зб. наук. праць. — №1(11). — Луганськ, 2007. — С. 227-233.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+