Національна академія наук України
National  Academy  of  Sciences  of  Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Про проекти
За роками
Установи-виконавці
Партнери
Наукові пріоритети
Державні пріоритети
Призначення
Ключові слова
Про портал
Пропустити посилання переходів
Актуальні для України проблеми, для вирішення яких можуть бути використані результати виконання проекту
Опис результатів виконання проекту
Суб'єкти використання результатів проекту
Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги
Основні переваги кінцевих результатів проекту
Про участь партнерів у виконанні проекту
Пропозиції щодо практичного впровадження результатів проекту
Основні переваги кінцевих результатів проекту 

Запропонована дендропарком програма обстеження та догляду старовікових дерев в старовинних парках носить комплексний характер і має науково-практичну спрямованість, вона направлена на повний облік (ботанічну інвентаризацію) вікових дерев, встановлення їх життєвого стану, проведення комплексу санітарно-оздоровчих заходів і індивідуального догляду.
Не мають аналогів в Україні основні особливості обстеження, визначення міри і напрямку змін, що відбулися в природних дібровах старовинних парків під впливом антропогенного втручання в їх цілісність при створенні та експлуатації парків та запропонована схема лісопатологічного моніторингу стану природних насаджень старовинних парків. Вони можуть бути використані при обстеженні природних дібров старовинних парків, вироблення стратегії по їх збереженню при відновленні, зонуванні старовинних парків і при проведенні різних господарських заходів в їх межах.
Не має аналогів в Україні і підхід до еколого-просвітницької роботи, як однієї з головних складових по збереженню природної та історичної спадщини старовинних парків. Це, зокрема, організація нового екскурсійного маршруту «Зелені патріархи дендрологічного парку «Олександрія» НАН України з встановленням інформаційних аншлагів, охоронних знаків по маршруту. 
Всі науково-практичні розробки, отримані під час виконання інноваційної тематики в державному дендрологічному парку «Олександрія» викладені в методичних рекомендаціях (Система заходів по збереженню багатовікових деревних рослин старовинних парків: Методичні вказівки / С.І. Галкін, Н.В. Драган, Н.М. Дойко, І.Л. Мордатенко. – Біла Церква, 2015. – 36 с.) та Довіднику («Зелені патріархи дендропарку «Олександрія» / С.І. Галкін, Н.М. Дойко, Н.В. Драган І.Л. Мордатенко. – Біла Церква, 2015. –60 с.).

 
 
Заповнюється відповідальним співробітником установи-виконавця проекту
 
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+