Логотип НАН України
      
Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Діяльність
Профспілка НАНУ
Пропустити посилання переходів
Загальні збори НАН України
Засідання Президії НАН України
Формування та контроль виконання НДДКР НАН України
Оцінювання фундаментальних НДР в Україні
Інноваційна діяльність
Наукова молодь НАН України
Наукові публікації і видавнича діяльність
Наукові конференції, семінари, читання ...
З питань охорони природи та природокористуванняExpand З питань охорони природи та природокористування
Науково-технічне співробітництво
Тендери (державні закупівлі)
План діяльності НАН України на 2012 рік
План діяльності НАН України на 2013 рік
Секція “Наукові основи ноосферогенезу та гармонійного розвитку” 
Головний портал > Діяльність > З питань охорони природи та природокористування > Секція “Наукові основи ноосферогенезу та гармонійного розвитку”
 
 

Шевчук Василь Якович

-   заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України, д.е.н., професор – голова секції;

Білявський Георгій Олексійович

-   заступник директора Українського інституту навколишнього середовища і ресурсів, д.г.-м.н., професор - заступник голови секції;

Навроцький Василь Миколайович

-   голова правління Міжнародного фонду Дніпра, доцент - учений секретар секції;

Межжерін Віталій Олексійович

-   головний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, к.б.н.;

Добряк Дмитро Семенович

-   директор ДП “Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, член-кореспондент УААН;

Коваленко Петро Іванович

-   академік-секретар Відділення землеробства УААН, директор Інституту меліорації і гідротехніки УААН, академік УААН;

Коваль Ярослав Васильович

-   завідувач відділу РВПС України НАН України, д.е.н.;

Мазуркевич Олександр Олександрович

-   генеральний директор Українського центру менеджменту землі та ресурсів, к.г.н.;

Мельник Леонід Григорович

-   завідувач кафедри економіки Сумського державного університету, д.е.н., професор;

Новаковський Леонід Якович

-   заступник директора Київського інституту земельних відносин Київради, академік УААН;

Патика Володимир Пилипович

-   директор Інституту агроекології і біотехнології УААН, д.б.н., професор, академік УААН;

Попова Ольга Леонідівна

-   старший науковий співробітник О’єднаного Інституту економіки НАН України, к.е.н. - учений секретар секції;

Руденко Леонід Григорович

-   директор Інституту географії НАН України, член-кореспондент НАН України, професор;

Саталкін Юрій Миколайович

-   головний науковий співробітник Українського інституту навколишнього середовища і ресурсів, к.т.н., доцент;

Строчинський Анатолій Адольфович

-   завідувач кафедрою Національного аграрного університету, директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва НАУ, член-кореспондент УААН;

Третяк Антон Михайлович

-   віце-президент УААН, член-кореспондент УААН.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+